Regisztrátori Testület

Az RT célja és kötelessége, hogy a .hu ccTLD szabályozásával kapcsolatos összes előkészítő munkát elvégezze, a szükséges határozati javaslatokat meghozza, mindezt oly módon, hogy azok a .hu fejlődését, korszerűsítését elősegítsék, a domain számot növeljék, az igénylők, domain használók és regisztrátorok igényeit biztonságosan, a jogszabályoknak, a jogi és az Egyesület Etikai Kódexének megfelelően, magas színvonalon elégítsék ki.

A bizottság tagja lehet bármely regisztrátor, amelyiknek a regisztrátori franchise szerződése nincs felfüggesztve, függetlenül attól, hogy az Egyesület tagja vagy sem.

Email: rt-elnok @ egyesulet.iszt.hu

Tovább
Vargáné Parrag Jolán elnök
Csapó Gergely alelnök
Komáromi Zsolt alelnök

BIX Bizottság

A BIX Bizottság célja a BIX műszaki fejlesztési lehetőségeinek és irányainak megbeszélése.

A bizottság munkájában és ülésein bármely egyesületi tag részt vehet, valamint bármely BIX tag képviselője, akkor is, ha az nem egyesületi tag.

 

Tovább
betöltetlen pozíció elnök

Hálózatbiztonsági Biztonsági és Adatvédelmi Bizottság

A Hálózatbiztonsági Biztonsági és Adatvédelmi Bizottság egy tudományos-technikai bizottság, melynek az ISZT minden tagtársa tagja.

A bizottság munkájában részt vehetnek:

  • az egyesületi tagok képviselői és munkatársai
  • az ISZT és az ISZT Nonprofit Kft. munkatársai,
  • a Hun-CERT munkatársai,
  • külső, meghívott szakértők.

A bizottság bármilyen a magyar vagy nemzetközi Internet közösséget érintő kiber-biztonsági kérdésről tárgyalhat.

A Bizottság elsődlegesen az incidens kezelés (elsősorban ISZT tag) szolgáltatók közti szabályozásával-koordinációjával, a spam elleni küzdelemmel, az ISzT által támogatott hálózathasználati irányelvekkel (AUP), az adatvédelem technikai kérdéseivel és különösen a GDPR tagtársak számára releváns alkalmazásával és értelmezésével foglalkozik.

A Hálózatbiztonsági Biztonsági és Adatvédelmi Bizottság inkább technikai kérdésekkel foglalkozik, míg az állami és EU-s szintű szabályozás kapcsolataival az ISZT Szabályozási Bizottsága foglalkozik, a két Bizottság szorosan együttműködik szabályozási kérdésekben.

A bizottság elnökét az egyesületi tagok képviselőiből évente választja meg a közgyűlés.

Email: hb-elnok @ egyesulet.iszt.hu

Dravecz Tibor elnök

Etikai Bizottság

Az Egyesület Etikai Kódexszel rendelkezik, melyet minden tag vagy belépéskor elfogadott, vagy azzal, hogy tag, implicite elfogad. Az Etikai Kódex 2020 január 1-től az Alapszabály 3. sz. mellékletében található. Az Etikai Bizottság jár el az Egyesület Etikai Kódexébe ütköző Etikai Szabálysértések kapcsán. Az Etikai eljárás az Alapszabály 2. sz. mellékletében található.

Az Etikai Bizottság öt természetes személy tagból áll, akiket az egyesületi rendes, pártoló és tiszteletbeli tagok, illetve tagok képviselőiből 3 évente választja meg a közgyűlés.

Email: eb @egyesulet.iszt.hu

Jeszenszky Sándor elnök
Angeli László tag
Gervai Péter tag
Huszár Zoltán tag
Kupor László tag

Felügyelő Bizottság

A felügyelő bizottság az egyesület működésének törvényességét felügyeli.

A felügyelő bizottság tagjait az egyesületi tagok képviselőiből 3 évente választja a közgyűlés.

E-mail: egyesulet-fb @ egyesulet.iszt.hu

Jeszenszky Sándor elnök
Huszár Zoltán tag
Dravecz Tibor tag