Az Internet Szolgáltatók Tanácsa Egyesület rendes tagja lehet minden olyan Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó vagy szervezet, amely internet szolgáltató tevékenységet végez Magyarország  területén.

Az Alapszabály 3§ 1. pontja szerint: “Internet szolgáltatás alatt Interneten keresztül nyújtott műszaki jellegű szolgáltatásokat kell érteni, ideértve, de nem kizárólag: internet hozzáférési szolgáltatás, infrastruktúra-, hosting- és domain szolgáltatások.”

A tagfelvételi eljárás megindításához az szükséges, hogy a belépésre jelentkező internetszolgáltató (továbbiakban: jelölt) a belépési szándékát kinyilvánító és indokoló, cégszerűen aláírt tagfelvételi kérelmét elküldi emailben az tagfelvetel @ egyesulet.iszt.hu címre.

A tagfelvételi kérelem mintát itt találja.

Ahogy a kérelem mintában is látható, kérjük, hogy a gördülékeny tagfelvételhez a tagfelvételi kérelemhez a tagfelvételi kérelem minta alapján szíveskedjék csatolni az alábbi dokumentumokat:

 

1. Tagfelvételi eljárás az egyesület Közgyűlésének döntésével:


Erre a tagfelvételi eljárásra bármely internet szolgáltató szervezet jogosult. Ebben az esetben a kérelmező akkor válik az egyesület rendes tagjává, ha azt az egyesület közgyűlése kétharmados többséggel jóváhagyja.


Az eljárás folyamata ebben az esetben:

Közgyűlést az Egyesület általában májusban és decemberben tart. A tagok a beérkezett kérelmekről általában egy Szabályozási Bizottság ülés keretében folytatnak beszélgetést, ahol a tagjelöltek személyesen is bemutatkozhatnak. A tagfelvételről a közgyűlésen döntenek a tagok, a felvételhez a jelenlévők több mint kétharmadának az igen szavazata szükséges. A tagfelvételi kérelemnek a közgyűlés előtt legalább 15 nappal  kell beérkeznie.


2. Tagfelvételi eljárás az egyesület Elnökségének döntésével:


Erre a tagfelvételi eljárásra az az internet szolgáltató szervezet jogosult, amely teljesíti a következőkben ismertetett legalább egyik alapkritériumot és az összes kiegészítő kritériumot.

Alapkritériumok (legalább az egyiknek teljesülnie kell):

Kiegészítő kritériumok (az összesnek teljesülnie kell):


Az eljárás folyamata ebben az esetben:

A tagfelvételi kérelem alapján az egyesület elnöksége 45 napon belül megvizsgálja a kritériumok teljesülését, és ha igazolva találja, hogy azok teljesülnek, a jelentkezés tényét közzéteszi a tagság körében, akik 21 napon belül jelezhetik, amennyiben a felvételt kizáró okról van tudomásuk. A 21 nap elteltével az elnökség 15 napon belül indokolással ellátott határozatot hoz a tagfelvétel kérdésében, amelyet írásban megküld a tagfelvételt kérelmezőnek. Elutasító határozat esetén a tagfelvételt kérő kezdeményezheti az egyesület közgyűlési döntéssel történő tagfelvételi eljárást.

Egy naptári évben legfeljebb a január 1-én meglévő teljes rendes taglétszám 20%-nak megfelelő számú (a kerekítés matematikai szabályait figyelembe véve) rendes tag vehető fel az elnökség döntésével.


Tagdíj

Az egyesület rendes tagjainak tagdíja minden naptári évre 100.000 Ft.


Fontos

Sem a regisztrátori tevékenységnek, sem a regisztrátori testületi tagságnak, sem a BIX tagságnak nem feltétele az egyesületi tagság.


Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal:  Graur Tamáshoz a titkar(a)egyesulet.iszt.hu címen.


Kapcsolódó dokumentumok: