Az Internet Szolgáltatók Tanácsa Egyesület rendes tagja lehet minden olyan Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó vagy szervezet, amely internet szolgáltató tevékenységet végez Magyarország  területén.

Az Alapszabály 3§ 1. pontja szerint: “Internet szolgáltatás alatt Interneten keresztül nyújtott műszaki jellegű szolgáltatásokat kell érteni, ideértve, de nem kizárólag: internet hozzáférési szolgáltatás, infrastruktúra-, hosting- és domain szolgáltatások.”

Az ISZT Alapszabálya két tagfelvételi módot különböztet meg:

1. Tagfelvétel az egyesület közgyűlésének döntésével:

Erre a tagfelvételi eljárásra bármely internet szolgáltató szervezet jogosult. Ebben az esetben a kérelmező akkor válik az egyesület rendes tagjává, ha azt az egyesület közgyűlése kétharmados többséggel jóváhagyja.

2. Tagfelvétel az egyesület elnökségének döntésével:

Erre a tagfelvételi eljárásra az az internet szolgáltató szervezet jogosult, amely teljesíti a következőkben ismertetett legalább egyik alapkritériumot és az összes kiegészítő kritériumot.

Alapkritériumok (legalább az egyiknek teljesülnie kell):

Kiegészítő kritériumok (az összesnek teljesülnie kell):

Tagfelvételi eljárások

A tagfelvételi eljárás megindításához az szükséges, hogy a belépésre jelentkező internetszolgáltató (továbbiakban: jelölt) a belépési szándékát kinyilvánító és indokoló, cégszerűen aláírt tagfelvételi kérelmét elküldi emailben az tagfelvetel @ egyesulet.iszt.hu címre, vagy pedig az elnökségnek címezve az egyesület postacímére: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. A tagfelvételi kérelem mintát itt találja.

Ahogy a kérelem mintában is látható, kérjük, hogy a gördülékeny tagfelvételhez a tagfelvételi kérelemhez – a tagfelvételi kérelem minta alapján – szíveskedjék csatolni az alábbi dokumentumokat:

1. A közgyűlés döntése a tagfelvételről

Közgyűlést az Egyesület általában májusban és decemberben tart. A tagok a beérkezett kérelmekről általában a  egy Szabályozási Bizottság ülés keretében folytatnak beszélgetést, ahol a tagjelöltek személyesen is bemutatkozhatnak. A tagfelvételről a közgyűlésen döntenek a tagok, a felvételhez a jelenlévők több mint kétharmadának az igen szavazata szükséges.

2. Az elnökség döntése a tagfelvételről

A tagfelvételi kérelem alapján az egyesület elnöksége megvizsgálja a kritériumok teljesülését, és ha igazolva találja, hogy azok teljesülnek, a jelentkezés tényét közzéteszi a tagság körében, akik 30 napon belül jelezhetik, amennyiben a felvételt kizáró okról van tudomásuk. A 30 nap elteltével az elnökség indokolással ellátott határozatot hoz a tagfelvétel kérdésében, amelyet 15 napon belül írásban megküld a tagfelvételt kérelmezőnek. Elutasító határozat esetén a tagfelvételt kérő kezdeményezheti az egyesület közgyűlési döntéssel történő tagfelvételi eljárást.

Egy naptári évben legfeljebb a január 1-én meglévő teljes rendes taglétszám 20%-nak megfelelő számú (a kerekítés matematikai szabályait figyelembe véve) rendes tag vehető fel az elnökség döntésével.

Tagdíj: Az egyesület rendes tagjainak tagdíja minden naptári évre 100.000 Ft.

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal:  Graur Tamáshoz, titkar(a)egyesulet.iszt.hu, 20 923 0023

Fontos!

Sem a regisztrátori tevékenységnek, sem a regisztrátori testületi tagságnak, sem a BIX tagságnak nem feltétele az egyesületi tagság.

Kapcsolódó dokumentumok: