I. Tagfelvétel az Egyesületbe rendes tagnak

 

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa Egyesület rendes tagja lehet minden olyan Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó vagy szervezet, amely internet szolgáltató tevékenységet végez Magyarország  területén. Az egyesület internet szolgáltatás alatt az Interneten keresztül nyújtott műszaki jellegű szolgáltatások érti, ideértve, de nem kizárólag: internethozzáférési szolgáltatás, infrastruktúra-, hosting- és domain szolgáltatások.

Tagfelvételi eljárások az egyesületi rendes tagság elnyeréséhez.

Az ISZT Alapszabálya két tagfelvételi eljárást különböztet meg:

 

1. Tagfelvételi eljárás az egyesület közgyűlésének döntésével:

Erre a tagfelvételi eljárásra bármely internet szolgáltató szervezet jogosult. Ebben az esetben a kérelmező akkor válik az egyesület rendes tagjává, ha azt az egyesület közgyűlése kétharmados többséggel jóváhagyja.

 

 

2. Tagfelvételi eljárás az egyesület elnökségének döntésével:

Erre a tagfelvételi eljárásra az az internet szolgáltató szervezet jogosult, amely teljesíti a következőkben ismertetett legalább egyik alapkritériumot és az összes kiegészítő kritériumot.

Alapkritériumok (legalább az egyik teljesítendő):

ÉS:
Kiegészítő kritériumok (az összesnek teljesülnie kell):

A tagfelvételi kérelem alapján az egyesület elnöksége megvizsgálja a kritériumok teljesülését, és ha igazolva találja, hogy azok teljesülnek, a jelentkezés tényét közzéteszi a tagság körében, akik 30 napon belül jelezhetik, amennyiben a felvételt kizáró okról van tudomásuk. A 30 nap elteltével az elnökség indokolással ellátott határozatot hoz a tagfelvétel kérdésében, amelyet 15 napon belül írásban megküld a tagfelvételt kérelmezőnek. Elutasító határozat esetén a tagfelvételt kérő kezdeményezheti az egyesület közgyűlési döntéssel történő tagfelvételi eljárást.

Egy naptári évben legfeljebb a január 1-én meglévő teljes rendes taglétszám 20%-nak megfelelő számú (a kerekítés matematikai szabályait figyelembe véve) rendes tag vehető fel az elnökség döntésével.

 

A tagfelvételi eljárás

A tagfelvételi eljárás megindításához az szükséges, hogy a belépésre jelentkező internetszolgáltató (továbbiakban: jelölt) a belépési szándékát kinyilvánító és indokoló, cégszerűen aláírt tagfelvételi kérelmét elküldi emailben az tagfelvetel @ egyesulet.iszt.hu címre, vagy pedig az elnökségnek címezve az egyesület postacímére: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. A tagfelvételi kérelem mintát itt találja.

Ahogy a kérelem mintában is látható, kérjük, hogy a gördülékeny tagfelvételhez a tagfelvételi kérelemhez – a tagfelvételi kérelem minta alapján – szíveskedjék csatolni az alábbi dokumentumokat:

Kérdés esetén, kérjük forduljon bizalommal:  Graur Tamáshoz, tgraur@egyesulet.iszt.hu, 20 923 0023

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Tagdíj

Az egyesület rendes tagjainak tagdíja minden naptári évre 100.000 Ft.

 

II. Tagfelvétel a Regisztrátori Testületbe

Regisztrátori Testület (RT) az egyesületnek az a bizottsága, mely 2020. január 1-től a .hu TLD szabályozással kapcsolatos döntéselőkészítést végzi.

Az RT tagja lehet minden regisztrátor, függetlenül attól, hogy egyesületi tag vagy sem, amennyiben nincs felfüggesztve a regisztrátori franchise szerződése.

Az RT-be történő tagfelvételhez kérjük, hogy az lenti tagfelvételi nyilatkozat minta alapján készült, cégszerűen aláírt és beszkennelt nyilatkozatot, a benne megjelölt mellékletekkel együtt, küldje el az rt-tagfelvetel @ egyesulet.iszt.hu email címre.

A tagfelvétel a Regisztrátori Testületbe automatikus, tagdíj nincs!

Kérdés esetén, kérjük forduljon bizalommal:  Graur Tamáshoz, tgraur@egyesulet.iszt.hu, 20 923 0023

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Fontos!

Sem a regisztrátori tevékenységnek, sem a regisztrátori testületi tagságnak, sem a BIX tagságnak nem feltétele az egyesületi tagság.