A Regisztrátori Testület (RT) az egyesületnek az szakbizottsága, amelyik a .hu névtér szabályozásában a döntés előkészítésért felelős.

A bizottság tagja lehet bármely regisztrátor, amelyiknek a regisztrátori franchise szerződése nincs felfüggesztve, függetlenül attól, hogy az Egyesület tagja vagy sem.

Az RT tagjainak az egyesület egy teljes értékű MS365 accountot biztosít, a kommunikáció az MS Teams rendszerén keresztül történik. A - jellemzően online - üléseken minden regisztrátor részt vehet, RT tagságtól függetlenül.


A Regisztrátori Testület vezetősége

elnöke: Vargáné Parrag Jolán (Forpsi),

alelnökei: Csapó Gergely (Rackhost) és Komáromi Zsolt (Dotroll).


A Regisztrátori Testület tevékenysége

Az RT célja és kötelessége, hogy a .hu ccTLD szabályozásával kapcsolatos összes előkészítő munkát elvégezze, a szükséges határozati javaslatokat meghozza, mindezt oly módon, hogy azok a .hu fejlődését, korszerűsítését elősegítsék, a domain számot növeljék, az igénylők, domain használók és regisztrátorok igényeit biztonságosan, a jogszabályoknak, a jogi és az Egyesület Etikai Kódexének megfelelően, magas színvonalon elégítsék ki.

Az RT feladata határozati javaslatok megfogalmazása a következő területeken:

  • a Domain Regisztrációs Szabályzat (DRSz) módosítása,
  • a Technikai Eljárási Szabályzat módosítása,

Az RT pontos feladatköre és működési szabályzata az Alapszabály 1. sz. mellékletében található Regisztrátori Testület Szabályzatban kerültek meghatározásra. A RT működésének néhány lényeges aspektusa:

  • Az RT-ben a tag a jogait az erre meghatalmazott képviselőjén keresztül gyakorolja.
  • Az RT munkáját az RT vezetősége szervezi, irányítja. A vezetőség az elnökből és két alelnökből áll. Az elnököt az ISZT közgyűlése, a két alelnököt az RT választja meg.
  • Az RT döntéshozó szerve a Képviselők Tanácsa (KT), melybe minden RT tag egy-egy képviselőt delegál.
  • Az RT üléseit az elnök hívja össze, nem gyakrabban, mint havonta egyszer, évente min. négyszer. Az üléseken video-konferencia szolgáltatáson keresztül lehetséges lesz a táv-részvétel.
  • A szavazás nem az üléseken történik, hanem elektronikusan és több nap áll majd rendelkezésre a szavazásra.
  • Az ISzT - jellemzően külső informatikai szolgáltatók segítségével - létrehozza a szükséges kommunikációs csatornákat az RT számára (pl.: fórum, levelező lista, - mely nem azonos az RB listával -, online szavazás, videokonferencia szolgáltatás)
  • Az RT döntései alapján született határozati javaslatokat az RT elnöke a ISZT elnökségének nyújtja be. Az elnökség egyeztet a Nyilvántartóval. A végső döntést a Domainregisztrációs Szabályzat módosítási kapcsán az ISZT közgyűlése hozza meg. A Domainregisztrációs Szabályzatot nem érintő módosításokat, amennyiben egyetértés van az RT, az egyesület elnöksége és a Nyilvántartó között, akkor az elnökség kihirdeti. Amennyiben nincs egyetértés, akkor ilyen, azaz a Domainregisztrációs Szabályzatot nem érintő kérdésben is a közgyűlés dönt.


Tagfelvétel a Regisztrátori Testületbe

Az RT tagja lehet bármely regisztrátor, amelyik élő, nem felfüggesztett franchise szerződéssel rendelkezik, függetlenül attól, hogy az ISZT tagja vagy sem. A tagfelvételi nyilatkozatot az RT Szabályzatának 3.2 pontja szerint kell benyújtani az RT elnökének, a felvétel automatikus.
Az RT tagságnak nincs díja. 


A tagfelvétellel kapcsolatos eljárás, tudnivalók és dokumentumok itt.

 

A Regisztrátori Testület tagjai: