Tagfelvétel

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa Egyesület rendes tagja lehet minden olyan Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó vagy szervezet, amely Internet szolgáltató tevékenységet végez a Magyar Köztársaság területén.

A tagfelvételi eljárás megindításához az szükséges, hogy a belépésre jelentkezõ Internet szolgáltató (továbbiakban: jelölt) a következõ dokumentumokat eljuttassa az Egyesülethez (Postacím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.)

 • a belépési szándékot kinyilvánító és indokló cégszerûen aláírt levél,
 • a jelölt bemutatkozása

Tagfelvétel rendes eljárással

A kapott információ alapján a tagság az Egyesület következõ közgyûlésén szavaz a tagfelvételrõl. A szavazás nyílt, és a tagfelvételhez a szavazásra jogosult jelenlévõ tagok több, mint 2/3-ának egyetértõ szavazata szükséges.

Célszerû, ha a jelölt bemutatkozásában kitér például arra, hogy

 • mennyire profilja az Internet szolgáltatás,
 • milyen típusú Internet szolgáltatás(oka)t nyújt,
 • milyen régen foglalkozik Internet szolgáltatással,
 • Magyarország mely területén kínálja az Internet szolgáltatásokat,
 • milyen, mekkora felhasználói körnek nyújtja az Internet szolgáltatásokat,
 • szolgáltatása milyen mûszaki háttérrel rendelkezik (pl. egyidejû kapcsolt kiszolgáló portok száma, állandó hozzáférésû portok száma, kapcsolata hazai és nemzetközi más szolgáltatókhoz, sávszélességek),
 • szolgáltatása milyen humán háttérrel rendelkezik (pl. foglalkoztatottak, mérnökök, ügyfélszolgálati munkatásak száma)

Semmilyen olyan adatot nem kell megadni, amit a jelölt üzleti titoknak tart, azonban pozitív döntést segít elõ minden olyan adat, amely arra utal, hogy a jelölt a hazai Internet szolgáltatási piac jelentõs, stabil szereplõje.

Tagfelvétel egyszerûsített eljárással

A tagfelvétel egyszerûsített módja lehetséges, ha a tagjelölt megfelel az egyszerûsített tagfelvételi kritériumoknak.

 1. NMHH nyilvántartásba vétellel rendelkezik, és
 2. ténylegesen Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatást nyújt, és
 3. ezt a szolgáltatást már legalább 1 éve nyújtja.

A tagjelölt a tagfelvételi kérelem és indoklás mellett egy nyilatkozatot is köteles küldeni az Egyesületnek, amelyben felelõsen kijelenti, hogy a tagfelvételi kritériumokat teljesíti (továbbá részletezi, hogy melyiket miképp). Az Egyesület Elnöksége ezt követõen megvizsgálja, illetve megvizsgáltatja a kritériumok teljesülését. Ha az Elnökség a kritériumok teljesülésérõl meggyõzõdött, akkor errõl a tagságot értesíti és a tagjelöltet felvételre ajánlja. Az értesítést követõ 14 napon belül indokolási kötelezettség mellett bármely tag javasolhatja a jelölt felvételének megvétózását, és ha ehhez (a határidõn belül) további 2 tag támogatását megszerzi, akkor a kérelemrõl a következõ közgyûlés normális tagfelvételi kérelemként dönt. Ellenkezõ esetben a kérelemrõl a következõ közgyûlés egyszerûsített eljárású tagfelvételi kérelemként dönt.

Tartalom, tárhely, hoszting stb. szolgáltatókra nézve az Egyesület egyelõre nem tudott egy egyszerûsített elbírálásra alkalmas kritériumsort megállapítani, ilyen szolgáltatók jelentkezése esetén a felvétel rendes eljárással történik.

Tagdíj

A tagdíj minden naptári évre 100 eFt.

Tájékoztató

Sem a Regisztrátori tevékenységnek, sem a BIX tagságnak nem feltétele az Egyesületi tagság.