Regisztrátori Testület

 

2020 január 1-től Regisztrátori Testület (a továbbiakban: RT) néven létrejön az Internetszolgáltatók Tanácsa egyesületnek az szakbizottsága, amelyik a továbbiakban a .hu névtér szabályozásában a döntéselőkészítésért felelős. A testület elnöke dr. Braun Péter.

 

Az RT Szabályzata itt található, ezen az oldalon röviden összefoglaljuk a lényeges tudnivalókat:

Az RT feladata határozati javaslatok megfogalmazása a következő területeken:

a.      a Domain Regisztrációs Szabályzat (DRSz) módosítása,

b.      a Technikai Eljárási Szabályzat módosítása,

c.      az ISzT Nonprofit Kft. (Nyilvántartó) díjai.

 

Az RT tagja lehet bármely regisztrátor, amelyik élő, nem felfüggesztett franchise szerződéssel rendelkezik, függetlenül attól, hogy az ISZT tagja vagy sem. A tagfelvételi nyilatkozatot az RT Szabályzatának 3.2 pontja szerint kell benyújtani az RT elnökének, a felvétel automatikus. Az RT-nek tagdíja nincs. A tagfelvételi nyilatkozat minta itt található.

 

A RT működésének néhány lényeges aspektusa:

-        Az RT-ben a tag a jogait az erre meghatalmazott képviselőjén keresztül gyakorolja.

-        Az RT munkáját az RT vezetősége szervezi, irányítja. A vezetőség az elnökből és két alelnökből áll. Az elnököt az ISZT közgyűlése, a két alelnököt az RT választja meg.

-        Az RT döntéshozó szerve a Képviselők Tanácsa (KT), melybe minden RT tag egy-egy képviselőt delegál.

-        Az RT üléseit az elnök hívja össze, nem gyakrabban, mint havonta egyszer, évente min. négyszer. Az üléseken video-konferencia szolgáltatáson keresztül lehetséges lesz a táv-részvétel.

-        A szavazás nem az üléseken történik majd, hanem elektronikusan és több nap áll majd rendelkezésre a szavazásra.

-        Az ISzT – jellemzően külső informatikai szolgáltatók segítségével - létrehozza a szükséges kommunikációs csatornákat az RT számára (pl.: fórum, levelező lista – mely nem azonos az RB listával -, online szavazás, video-konferencia szolgáltatás)

-        Az RT döntései alapján született határozati javaslatokat az RT elnöke a ISZT elnökségének nyújtja be. Az elnökség egyeztet a Nyilvántartóval. A végső döntést a Domainregisztrációs Szabályzat módosítási kapcsán az ISZT közgyűlése hozza meg. A Domainregisztrációs Szabályzatot nem érintő módosításokat, amennyiben egyetértés van az RT, az egyesület elnöksége és a Nyilvántartó között, akkor az elnökség kihirdeti. Amennyiben nincs egyetértés, akkor ilyen, azaz a Domainregisztrációs Szabályzatot nem érintő kérdésben is a közgyűlés dönt.

 

Az RT Szabályzata itt található.

A Tagfelvételi Nyilatkozat minta innen tölthető le.

Az ISzT Adatkezelési Szabályzata itt található.

Az ISZT Etikai kódexe (alapszabályának 3. számú melléklete) itt található.

 

 

A Regisztrátori Testület jelenlegi tagjai:

 

-        1B Telecom Hungary Zrt.

-        23VNet Kft.

-        3C Kft.

-        3GTeam Kft.

-        ACE Telecom Kft.

-        ATW Internet Kft.

-        Blazearts Kft.

-        C3 Nonprofit Kft.

-        Comnica Kft.

-        Datatrans Internet Kft.

-        Deninet Kft.

-        DiMa.hu Kft.

-        Do Media Kft.

-        DomainTank Informatikai Kft.

-        DotRoll Kft.

-        Drávanet Zrt.

-        Dunanet-Eszközkezelő Kft.

-        Freemium Kft.

-        Giganet Internet Kft.

-        HUNGARNET Egyesület

-        Infotechna Kft.2

-        Integrity Kft.

-        KiberNet Kft.

-        MátraComp Kft.

-        MediaCenter Hungary Kft.

-        Media Exchange Kft.

-        MICROWARE HUNGARY Kft.

-        Netmasters Europe Kft.

-        nexum Magyarország Kft.

-        QwertyNet Kft.

-        Port Kft.

-        PR-Telecom Zrt.

-        Rackhost Zrt.

-        Versanus Kft.

-        Viacom Informatikai Kft.

-        WEBCODE Kft.